Ring oss: 0734–487020

Föreläsning 17 maj

Hormoner och kvinnors hälsa

Vellinge, söder om Malmö,
Anordnas av, Må bra Huset i Arrie hos Camilla Borglin
söndagen den 17 maj, 9.30 – 16.30
Det finns flera orsaker till ohälsa och du kanske redan har en del kunskap.
Det som tas upp i denna kurs är ett ämne som nog är för dom flesta är ganska okänt eftersom det är ett stort komplicerat ämne.
Kursen Hormoner och Kvinnors Hälsa är framförd på ett klart, spännande och lättförståeligt sätt för den helt ”vanliga” kvinnan samt för terapeuter och sjukvårdpersonal. Män är också välkomna.

För mer information och anmälan se hemsida www.vitallyft.se

Må bra Huset i Arrie, Landsvägen 70-0, 235 94 Vellinge, Sweden | 0734–487020 | camilla.borglin@telia.com

Stäng meny